Най-важна е ниско алергичната диета Вижте теста за алергии, високи количества калий и ниско потребление на натрий, много магнезий, за…