Великият пост е едно необикновено време за повечето вярващи. И не само защото трябва да се изтърпят тежки ограничения в…