ПиритаСпоред Фън Шуй в дома ни има особени зони, които се разграничават по специален начин, съгласно това учение. При това…