Сани: Какви са най новите методи за лечение на еритремия? Walter Last: Предполагам, че се интересувате за erythema. Опитайте Candida…