В процеса на извличане на елово масло се получава елова вода. В нея, в свързано с водни молекули състояние, се…