Доброто настроение и позитивната настройка допринасят за развитието на творческото мислене, открили изследователи от Университета в Западно Онтарио. Учените провели…