Милена Димова: След лечение на дифузна струма, в момента съм в ремисия-щ. жлеза комогенна, без огнищни дефекти, FT4-17.58, TSH0.51,MAT-58.79, имам…