Чакри: IV чакра (Анахата)- сърдечна История и описание Демантоидът е рядка разновидност на прозрачните ярко- зелени гранати (андрадит), с тревисто-зелен,…