Исторически, човешкият организъм е еволюирал в условия, изискващи постоянни физически усилия. Независимо дали става дума за лов или земеделие, готвене,…