За да се справим с проблема, трябва да разберем, защо това се случва… Нашият век- век на агресия. Стресовите ситуации…