Цяло поколение от млади хора, слушащи музика на цифрови плейъри, вече страда от звънене и шум в ушите. Тези момчета…