Терпентинът, както и нефтените дестилати, подобно на керосина са били използвани като лекарство от древни времена, и все още се…