Популярната дума „витамин“ влиза в обръщение през 1912 г. от леката ръка на полския учен биохимик Функ, който за това…