Ако е необходимо специално да подбера илюстрация към този афоризъм, по-добър пример от инозитола няма да намеря. Открит е през…