Вие не ме убедихте“… „Ако витамините бяха толкова важни- никой нямаше да доживее до старост, а ето живеят си хората…