Ботанически наименования: Betula pendula syn. B. Verrucosa; Betula utilis; Betula alba, Alnus acuminata, Betula pubescens. Семейство Брезови (Betulaceae) Предупреждения Листата…