Продължителността на приемане определете сами. Препоръчвам ви да започнете с 4-5 минути на ден и постепенно да увеличавате времето! Слушайте…