Функциите на чакрите са разнообразни, те влияят върху всички аспекти на живота ни. Но основните са следните: 1) Управление и…