Инфекциите могат да са локални, например, в черния дроб или гърлото, или цялостни (включително венерическите заболявания). Те могат да бъдат…