Честото използване на антибактериални средства за хигиена е опасно за здравето. Особено негативно влияние тези средства имат върху половите органи…