Друг вреден минерал за нашето здраве, който се добавя към питейната вода, за да я пречисти, е алуминият. Можем да…