Чакри: II чакра (Свадхистана)- сакрална, пъпна Алмандин- камък на огъня и любовта История и описание Алмандинът е железна разновидност на…