Всичко в нашия живот зависи от Вярата, Надеждата и Любовта, които носим в себе си. И здравето, и любовта, и изобилието, и… всичко зависи от нивото на усещане на Любовта, Мъдростта и Истината, което имаме.

С тези самонастройки ще постигнете и хармонията, и свободата, и усещането за вътрешен мир, от които всеки се нуждае в своя живот. Защото всички сме се родили да научим нещо и да помагаме на другите с това, което сме научили, това е Пътят и Иститната и Животът, които Исус ни е показал, жертвайки се! Търсете Истината, защото Исус ще се роди в Душата ви само когато Истината се роди в Сърцето ви!

Любов, Мъдрост и Истина!

Мариана

Божествена Любов

Божествена Мъдрост

Божествена Истина

Новото време

Пространствена самонастройка

Вдъхновение

Радост и вътрешен мир

Благополучие и просперитет (Prosperity and Success)

Връзка с Ангела- Хранител