Стефанова: По повод статията за „candida…“ , как да приложа „потока“ и разтвора на Лугол? Мога ли да ги приемам…