Пчелните продукти са известни от древността и ползите от тях са известни също почти от толкова отдавна. Съвременната наука оспорва…