Ангел на Единението

Ангелът на Единението е при вас, за да ви помогне да се приобщите към истинското единство.

Съобществото, в което живеем- държава, семейство, църква, винаги е заплашено от унищожение: може да се разпадне, ако общуваме лошо помежду си, ако всеки действа, без да се интересува от другите и се грижи само за собствената си изгода. Исус със своята личност и дух ни е обединил в едно съобщество, това е направил и със своите съвсем различни апостоли.

Самият той е обещал: „Където в мое име се съберат двама или трима, там ще бъда и аз“. Само когато сме обединени ние можем да почувстваме, че Бог е сред нас, че не сме сами. Само тогава душата ни се разширява, настъпва тишина и усещаме Божието присъствие. Ангелът придава на обединението на хората ново качество.

Призовавайте Ангела, когато сте в неразрешима ситуация и той ще ви покаже, че има и друго по- дълбоко единство от това, в което сте потънали. За да живеете в съвременното общество на интриги, конфликти и т.н. на вас ви е нужна твърда основа, нещо, намиращо се извън вас.

Последни публикации

Продукти

Свързани публикации

Ангел на Свободата

Ангелът на Свободата е при вас, за да ви помогне да промените общуването си с другите, защото, когато другите ни контролират, когато в близост до

Прочетете още

Ангел на Мекотата

Ангелът на Мекотата е при вас, за да ви помогне да спрете да се борите със себе си, използвайки насилие, което прилагате и към другите.

Прочетете още

Ангел на Любовта

Ангелът на Любовта е при вас, за да ви помогне да видите своите конфликти в различна светлина. Проблемите ви няма да изчезнат от само себе

Прочетете още