Най-важната отличителна черта за определяне състоянието на метаболизма обикновено е нивото на хистамина в кръвта. „Бързите окислители“ са свръх киселинни….